Vydavateľstvo Dominikáni 
Dominikánsky konvent
Novozámocká 73
960 01 Zvolen

vydavatelstvo@dominikani.sk
www.vydavatelstvo.dominikani.sk

© Vydavateľstvo Dominikáni. 2017